lördag, februari 23, 2008

Ett mail från en kommunpolitiker kommer lastat

Jag tittade igenom mailen så här mitt på dagen och fick en lite mindre chock när jag ser ett brev från Moderaten Marko Huttunen. I början av december skrev jag lite snabbt om hur man planerade att börja drogtesta barn i Landskrona. Något som jag tycker är korkat och ett väldigt olyckligt förslag. Men Marko har nu sagt att han tar ställning emot förslaget. Äntligen någon som vågar ställa sig upp och ifrågasätta.

Här följer det pressmedelande som skickats ut av Marko.


M-politiker avvisar drogtester

Barn- och ungdomsförvaltningen i Landskrona har, på uppdrag av sin nämnd (BUN), gjort en förstudie avseende så kallade "förebyggande frivilliga drogtester". I korthet innebär förslaget att skolbarnens föräldrar får ett brev från skolan där vederbörande ska svara på frågan om deras barn får delta i drogtester som ska genomföras i skolan. Av de barn vars föräldrar godkänt att deras barn får drogtestas, väljs ett slumpmässigt antal som tillfrågas om de vill göra drogtester. En som avvisar drogtestmodellen enligt förstudien och ett eventuellt införande av detsamma är den moderate kommunfullmäktigeledamoten Marko Huttunen.

- Om man jämför den så kallade frivilligheten i drogtesterna enligt förstudien med ett verkligt frivilligt besök hos skolkuratorn, skolsköterskan eller ungdomsmottagningen så framstår det klart och tydligt att drogtesterna inte alls är särskilt frivilliga. Drogtesterna enligt förstudien blir i praktiken ett sätt för skolan att gå via föräldrarna och därigenom tvinga oskyldiga barn att genomgå drogtester. Det är viktigt att vi bekämpar narkotika i tidig ålder, men inte på bekostnad av oskyldiga skolbarn och inte på det sätt som förstudien föreslår, säger Marko Huttunen.

- Jag avvisar drogtestmodellen enligt förstudien. Förslaget luktar överförmynderi. Skolan är en plats för kunskap och lärande, inte för drogtester. Tanken kan inte vara att oskyldiga barn ska gå till skolan för att misstänkliggöras, pekas ut och dömmas i frågor rörande narkotika. Det är inte moderat politik att varken direkt eller indirekt tvinga oskyldiga skolbarn att genomföra drogtester. En bättre väg att gå är istället att utbilda skolpersonal att upptäcka tecken på narkotikaproblem, menar Marko Huttunen.

- Landskrona kommun har redan i dag en välfungerande frivillig öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar rörande narkotikafrågor, utanför skolans regi. Det är nog bättre om vi vidareutvecklar den öppna mottagningsverksamheten och kanske samlokaliserar den med ungdomsmottagningen för att därigenom skapa en naturlig besöksplats för barn och ungdomar kring frågor av de slagen. Narkotikabekämpning i tidig ålder är viktigt, men inte enligt sättet som förstudien föreslår, avslutar Marko Huttunen.


Bifogat återfinns den förstudie som tagits fram på uppdrag av BUN.

Öppenvårdsmottagningen Pluto i Landskrona
http://www.landskrona.se/pages/985_1.htm

Rädda barnen i Landskrona
http://medlemsportal.rb.se/rb/templates/LocalPage.aspx?id=1329


För mer information:

Marko Huttunen (m)
Kommunfullmäktigeledamot Landskrona, samt ledamot vuxennämnden
Telefon: 0734 207404
E-mail: marko.huttunen@moderat.se
Jag har inte satt mig in speciellt mycket i förslaget mer än snabbläst det. Men något som jag frågar mig nu är om man inför dessa "frivilliga" tester hur kommer då de som inte tillåter testerna att behandlas? Kommer de genast pekas ut som knarkare? Om föräldrarna godkänner att man skall göra dessa drogtester men barnet själv vägrar kommer då skolan automatiskt att se denna elev som knarkare? Dessutom så tror jag att detta kommer bli något som används för att "kontrollera" stökiga elever. De elever som ifrågasätter och som kanske har problem med skolan. Att peka ut dessa som knarkare kommer inte göra saken bättre.

Naturligtvis så är det viktigt att man har en god vård av personer som har missbruksproblem oavsett om de är unga eller äldre. Men att göra det med gestapoliknande testmetoder känns inte okej. Personer som fastnar i ett missbruk skall självklart erbjudas behandling och hjälp med sitt missbruk men man kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Tvång är inte någon lösning på problemet, varken i behandlingsform eller i testväg.


Några tidningar som skrivit om Marko och hans motstånd till drogtesterna.
Landskrona direkt
HD.se
Skånskan


Intressant? Läs mer om droger, politik, skola, landskrona.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida