torsdag, januari 31, 2008

Dagen då maffian bytte stil


Ja vi har hört den förut. Denna gången är det SAC som går ut i strid och kräver att en restaurangägare skall betala 80000 kronor till en före detta anställd som hävdar att han fått betalt svart. Dessutom så skall ägaren betala 10000 kronor till SAC!!!

Tydligen så kan den självutnämda "fackmaffian" ställa vilka krav som helst och dessutom helt utan att polis eller övriga tycker att det är något konstigt med detta. Att denna "fackförening" kan ofreda och hota krogens gäster och ägare utan några som helst bevis är helt ofattbart. Man skall "ta i med hårdhandskar" mot kriminella MC-gäng och fildelare men inte mot utpressare tydligen. För det är just vad det är ren utpressning med hjälp av hot!

Att krogens revisor säger att vad han kan se har inte några svarta pengar betalats spelar inte någon roll. SAC har bestämt sig. Dom skall ha de där pengarna. Och dom som tycker annorlunda är tydligen "kapitalistsvin", "svikare mot arbetaren" och "hänsynslösa".

Vem tar sida för krogägaren? Ja inte är det polisen iallafall.


Maria Abrahamsson skriver underbart om det på SvD ledarsida.
Jag rekomenderar också Martin Olsvenne.

Andra intressanta bloggar om , , , ,

3 kommentarer:

Klockan 7:46 fm , Blogger M. Altemark sa...

"41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal
får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller
strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig
stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna
organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om
åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal
eller om åtgärden har till ändamål

1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet,
bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst
förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,

2. att åstadkomma ändring i avtalet,

3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan
avtalet har upphört att gälla, eller

4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta
stridsåtgärd.

Stridsåtgärder som har vidtagits i strid mot första stycket betecknas
som olovliga.

Första stycket hindrar inte arbetstagare att delta i en blockad som
har beslutats av en arbetstagarorganisation i behörig ordning och
som har till ändamål att utverka betalning av klar och förfallen
fordran på lön eller på någon annan ersättning för utfört arbete
(indrivningsblockad). En sådan stridsåtgärd är inte olovlig.
Lag (1993:1498)."

 
Klockan 8:58 fm , Blogger Gertkvist sa...

Altmark har genom sitt tacknämliga citat bevisat att SAC agerar fel.

För frågan om lönen är definitivt inte någon "klar och förfallen fodran", utan ett rent påstående från SAC:s sida. Ett påstående som normalt ligger till grund för domstolsprocess, och där domstolen sedan kan fastställa att Karachi är skyldig X pengar. Eller inte.

Givet att man tror på lagar, avtal och konfliktlösning utan våld, alltså. Vilket man med anledning kan betvivla i SAC:s fall.

 
Klockan 7:42 em , Blogger Torgny sa...

Gertkvist visar tydligt att han inte förstår juridik och arbetsrätt ens när han får hjälp att hitta i lagboken.

Men vem blir förvånad? De senaste dagarna har ett 20-tal liberaler visat på sina bloggar att de inget kan om arbetsmarknad eller arbetsrätt. Finns det ingen med kompetens i era organisationer?

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida