söndag, december 02, 2007

Drogtesta barn det verkar ju vara en bra tanke?

Det verkar som om droghysterin återigen sveper över nationen Sverige. Landet där vi skall ha nollvision om droganvändandet. Bara den tanken är dåraktig. Alla som har något innan för pannbenet vet att vi kommer inte ha någon full drogfrihet i detta landet. Jag tror mycket beror på att vi inte klassar narkotika olika. I vårt fina land är det tabu att tycka att marijuana är en "lättare" drog än heroin. Dessutom så är det ju så att det finns föreningar som har ensamrätt på att "tycka" saker om narkotika. En av dessa föreningar är "Föräldraföreningen mot narkotika". FMN gör ett bra jobb på många områden för att förhindra drogmissbruk i Sverige. Kanske är det just deras "förebyggande" arbete som är bra. Men vad händer med de som redan missbrukar narkotika? Jag hör väldigt sällan några åtgärder för att hjälpa de som redan sitter fast i ett missbruk. Samtidigt skall man tänka på att många använder sig av narkotika på ett sätt som liknar det som "Svensson" använder sig av alkohol. Hur skall vi göra med dem? De sitter inte fast i ett missbruk och det är inte heller ett problem för dem att använda sig av narkotika.

Jag blir lite rädd när jag läser om att man i Landskrona vill börja drogtesta elever. Det låter ju väldigt bra att man skall på detta sätt förhindra elever från att använda narkotika. Men vad gör man med dem som visar ett positivt resultat på drogtestet? Skall man förbjuda dem från att komma till skolan? Skall man hjälpa dem till behandling? Om dessa personer inte är fast i ett missbruk skall man då polisanmäla dem och ge dem fängelse? Skall man bara testa personer som man misstänker använder sig av droger? Om man skall göra det skall man då testa de "duktiga" eleverna som använder sig av olika droger för att orka med skolarbetet och för att slappna av från pressen hemifrån? Eller kommer man bara att testa elever som är "besvärliga". Hur är det med personer som får amfetamin för sin ADHD behandling? Skall dessa behöva visa upp ett intyg på att de har behandling för ADHD?

Jag tror nog att det är dags för skolpersonal och politiker i Landskrona att tänka ett steg längre. Självklart så skall man tala om riskerna med droger på precis samma sätt som man talar om riskerna med alkohol och rökning.

Att använda sig av narkotika är skadligt för kroppen. Brukandet av narkotika kan leda till att man fastnar i ett beroende, psykiskt eller fysiskt. Så istället för att satsa enorma pengar på drogtester så bör man istället satsa pengar på att ge upplysning om narkotika och alkohol. Men det skall vara upplysning som är riktig och nyttig. FMN vill säkert komma och tala om farorna med narkotika och hur all användning leder till missbruk och död. Detta är inte sant och bör även komma fram i den information som man ger till elever.


Intressant? Läs mer om droger, politik, skola, landskrona.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida