lördag, oktober 06, 2007

Vi gör en blockad mot ett företag som anlitar ett företag.

Den "fackliga" organisationen Syndikalisterna har ordnat med en blockad sedan en av deras medlemmar inte fått ut lön. Vid ett sådant tillfälle är det självklart att man skall ställa krav och ta till stridsåtgärder mot företaget som inte betalar ut den lön som man kommit överens om. Men det finns en liten hake här.

Personen som inte fått ut lön är medlem i Syndikalisterna men arbetar inte på den restaurang som man satte i blockad. Utan jobbar för ett bemanningsföretag som restaurangen har anlitat för att sköta lokalvården. Dessutom så är medlemmen "papperslös" och har inte några som helst papper på att han arbetar för bemanningsföretaget. Vilket man kan ha vilken syn på som helst. Jag förstår att man kan ta ett jobb utan några som helst garantier när man inte har några som helst pengar.

Tillbaka till blockaden. Syndikalisterna väljer alltså att göra en blockad mot ett företag som inte har anställt mannen i fråga utan endast nyttjar ett annat företags tjänster.

När Ruben Tastas-Duque från Västerorts LS talade till de församlade syndikalisterna i Kungsträdgården deklarerade han att LS:et förutom korrekta löner lagt till ett nytt krav på sin lista:
– Vi kommer att kräva 10 000 kronor i ersättning av alla företag som tillkallar polis i samband med stridsåtgärder. Avsikten är att skrämma arbetsköparna från att bussa polisen på oss. Det kan låta som maffiametoder, och det är det också: det är hot och utpressning, sade Tastas-Duque och log.
Alltså har man nu äntligen från "fackligt" håll erkänt att man med utpressningsmetoder skall göra allt för att få "sin" vilja fram. Detta betyder också att vilket företag som helst kan råka ut för en blockad av syndikalister! Du behöver inte själv ha gjort något för att reta upp dessa "fackaktivister". Du behöver bara ha köpt en tjänst av ett företag som har något otalt med detta "fack".


Nu till de uppgifter om att det var en "fredlig" blockad. Man har med passivt våld hindrat personer att gå in eller ut från restaurangen. Med passivt våld menas att man slagit en mur med hjälp av sina kroppar runt ingången och på detta sättet hindrat personer från att komma in eller ut. Detta är våld! Det är inte "fredligt". Det är våld vad man än säger. Man har med andra ord tvingat personer att uppehålla sig på en plats där de inte längre ville befinna sig. Om detta så är 5 minuter så är det 5 minuter för mycket. Att man dessutom saknade tillstånd för sin "blockad" och vägrar flytta sig när polisen begär gör att jag inte är förvånad när polisen använder våld för att föra bort personer. Sen går visserligen uppgifterna isär lite om hur mycket våld polisen använde mot demonstranter. Det är upp till varje person att välja om man vill genomföra en "blockad" på detta sätt. Men man skall vara medveten om att polisen kan agera med våld, pepparsprej och batonger. Är man inte medveten om detta så skall man inte medverka i en "blockad" som inte har tillstånd och använder sig av passivt våld.

Av alla Maffia-fack är ändå SAC det värsta.


Intressant? Andra bloggar om:, fack, ekonomi, brott, straff, Maffia, , , , , , , , ,

12 kommentarer:

Klockan 5:36 em , Blogger redundans sa...

Så, du menar att fackliga stridsåtgärder behövs sökas tillstånd för? Vart söker man det isf? Nej man varslar om dem innan så att företaget har en chans att agera i konflikten. Detta gjordes också inför gårdagens blockad. Skälet till att pressen skriver "olaglig" är att de fått uppgiften från polisen att det handlat om en demonstration. Vid sådana får polisen agera utifrån ordningslagen. Men detta handlade om en stridsåtgärd. Där kan man inte söka tillstånd från polisen som man kan vid demonstrationer. Även om det är en demonstration finns inget som gör en sådan olaglig. De kan göras utan "tillstånd". Då polisen har andra regler för sitt eget handlande. Men det är alldrig olagligt att kalla till demonstration (sedan kan ju demonstrationens deltagare agera olagligt osv). Det är tom. grundlagsskyddat.

Ang. pepparsprayen så står det i Polisens användningsregler att de inte får användas på människor som bär handfängsel och absolut inte mot större grupper utav människor. Dett a gordes i går kväll. Det är inte sagt att det är olagligt. Men helt ankelt mot polisens egna regler. Vilket är anmärkningsvärt.

Dessutom så borde du läsa på om blockaden och sympatiåtgärdens historia. Det är väldigt vanligt att den används mot företag som själva inte är en del i konflikten. T.ex. strejkade pappersarbetare i sverige för att förhindra att finska pappersarbetare fick sämre löner. Även transport satta ut blockad mot pappersföretag genom att se till att varor inte kom dit som de skulle.

Fysiska blockader av det här slaget har vanligt tämligen ovanliga i sverige. Men det är absolut inte ovanligt att företag som själva inte är en aktiv parti en konflikt drabbas utav direkt riktade fackliga aktioner.

Läs på, gör om och gör rätt. För debatten blir inte bättre för att du sprider din okunskap över internet.

 
Klockan 9:20 em , Blogger Eklindh sa...

Jag tror nog att du skall läsa vad jag skriver igen. Jag har aldrig påstått att blockaden är olaglig. Inte heller att polisen skötte sig perfekt.

Men om man som en facklig organisation försätter ett företag i blockad eller använder sig av andra fackliga stridsåtgärder så bör man väl ändå välja det företag som är "arbetsgivare" i första hand inte ett företag som nyttjar tjänster. Jag vet inte om det är så att jag är gammalmodig men iallafall.

Polis bedömde att man bröt mot de allmänna ordningsreglerna när man fysiskt blockerade ingången och därmed stängde in personer i restaurangen. Och använde det våld som man ansåg krävdes. Visst det kanske var i överkant det kan jag inte utala mig om. Men det verkar ju ha förekommit våld från båda håll.


Så återigen jag skriver inte någonstans att detta var en OLAGLIG blockad. Däremot att den saknade tillstånd vilket är som du säger inte något brott.

 
Klockan 2:43 fm , Blogger redundans sa...

Det jag reagerade på är att du skriver att blockade (i din egen bemärkelse, alltså en stidsåtgärd) inte hade tillstånd. Detta tillstånd finns det idag ingen som utfärdar. Det behövs nämligen inte då stridsåtgärder varslas av dem som tänker utföra dem. Om de inte är att ses som giltiga stridsågärder får avgöras i AD och inte av polis.

Dessutom så vet man, om man öht. ägnat sig 4 minuter åt juridik, att lagar ibland hamnar i konflikt med andra lagar. T.ex. så är rätten till stridsåtgärder grundlagsskyddad. Grundlagen anses väga tyngre och skall företrädas framför t.ex. polislagar (ordningslagen). Att en ordningslag är bruten är alltså något som inte skall förhindras om detta förhindrande kan komma att strida mot t.ex. en grundlag. Det är detta som SAC påstår ha skett här.

Åter igen så tycker jag att det är beklagligt att du inte läser på innan du argumenterar. Tillbaka till ruta ett igen...

 
Klockan 8:26 fm , Blogger Eklindh sa...

Ja rätten till stridsåtgärder är grundlagsskyddade. Däremot så är det så att om man gör en blockad så bör man söka ett demonstrationstillstånd. Det är sant att det inte behövs men utan tillstånd så bestämmer polisen helt när de anser att man stör ordningen. De kan då anvisa "demonstranter" till lämplig plats. Vilket man gjort här. Rätt eller fel? Eftersom jag inte var där så kan jag inte säga det.

Men vad jag kan läsa är att man inte har genomfört blockaden mot rätt företag. Det är ju tydligen så att mannen eller de två männen uppgifterna går isär är anställd av ett bemanningsföretag inte av restaurangen som sattes i blockad. Detta betyder ju alltså att man från SAC håll kan sätta vilket företag som helst i fysisk blockad bara man ser minsta koppling.

Att kalla det sympatiåtgärd är ett hån mot alla som kämpat för fackliga rättigheter.

Så det kanske är dags för dig att gå ut på gatan och sätta rätt företag i "blockad"?

 
Klockan 12:15 em , Blogger redundans sa...

"Ja rätten till stridsåtgärder är grundlagsskyddade. Däremot så är det så att om man gör en blockad så bör man söka ett demonstrationstillstånd."

Det där är ju rent nonsens. Det finns inga juridiska bestämmelser runt dessa begrepp. Är blockaden varslad så är den att se som en stridsåtgärd tills dess att AD tarr upp fallet och misskänner den som sådan. Varken du som liberal bloggare eller polisen har definitionsrätt i detta fall. Även om du säkert tror så.

Att du som borgerlig liberal skall tala om för SAC som är sveriges snabbast växande fackförbund vad som är ett hån mot vårt historias arbetare är mest osmakligt.

 
Klockan 12:44 em , Blogger Eklindh sa...

Det jag säger är att man bör söka ett demonstrationstillstånd. Inte att man måste. Detta för att man skall förbereda polisen på att det kommer vara en aktivitet på den plats man säger sig vilja göra en blockad. Detta är mest en detalj som underlättar arbetet för polis.

Men förklara återigen för mig hur SAC tänker? Varför sätter man ett företag som anlitar ett företag som inte betalar löner i blockad?

Eller är det så att tidningen arbetaren skriver fel?

Tycker SAC att användandet av våld är en fredlig blockad? Även om det är passivt våld?

 
Klockan 1:04 em , Blogger redundans sa...

Om du vill veta hur SAC officiellt ställer sig till blockaden får du det nog svårt. Eftersom varje LS har rätt att ta egna strategiska beslut. Men ta gärna kontakt med det aktuela LS-et. Kolla gärna upp organisationen inna du börjar försöka visa dig viktig.

Men om du inte försöker göra dig dum så förstår du säkert att en fysisk blockad inte skulle få tillstånd från polisen eftersom de endast skulle ta ställning efter ordningslagen. De har nämligen ingen rätt att delta i fackliga konflikter. Och det var just detta man här hävdar att det var. Du verkar leva i en villfarelse att polisen har rätt att delta i alla möjliga konflikter i vårt samhälle. Som någon universell ordningsmakt. Detta är helt verklighetsfrånvänt. Arbetsrättsliga frågor är aldrig ett polisiärt ärende. Just därför behandlas de också av en särskilt domstol, AD.

Passivt motstånd är kanske en utav de äldsta och mest använda metoderna av icke-våld. Den har brukats utav rörelser som växt fram bakom Martin Luther King och Ghandi. Om du läser din historia istället för att själv försöka definera begrepp så kanske du förstår den samhälliga debatten lite bättre. Blockaden var alltså en icke-våldsaktion då den endast använda passivt motstånd. Vid ett enskilt tillfälle så blev det våldsamt mot polisen. Det var när en son såg sin mor misshandlas utav polisen som denne person inte längre kunde stilla sina agressioner. Det är högst beklagligt av flera anledningar.

Det börjar bli tröttsamt nu, men jag ber dig igen att läsa på lite innna du öppnar din virtuella latrintunna till mun.

 
Klockan 6:38 em , Blogger Eklindh sa...

Nej en fysisk blockad skulle säkert inte få något som helst tillstånd. Men fortfarande så är en mur och då alltså en fysisk blockad våld. Även om det är passivt våld. Då man hindrar personer från att komma ut eller in från restaurangen.

Du kallat det passivt motstånd medans jag kallar det passivt våld. Samma sak? Möjligt men jag kallar det lik förbannad våld. Använder man sig av denna metod så skall man vara väldigt medveten om att ordningsmakten i detta fallet polisen använder sig av fysiskt våld för att bryta denna blockad.

Fortfarande är ju frågan varför man sätter ett företag i blockad som inte var ansvarig för mannens anställning utan endast anlitade ett bemanningsföretag?

 
Klockan 7:50 em , Blogger RedLib sa...

Ghee... Så resturanger som anlitar oseriösa bemanningsföretag för att slippa betala skäligt för arbete är helt utan skuld och för inte angripas fackligt?

Du saknar tydligen all koll om arbetsmarknadens och klasskampens realiteter!

 
Klockan 7:59 em , Blogger Eklindh sa...

Nej då dessa skall angripas men är det någon som i sin "klasskampshets" stannade upp och kontrollerade vad restaurangen betalade till bemanningsföretaget?

Eller var det någon som glömde det i sin iver att "kämpa ned det onda kapitalet"?

 
Klockan 11:09 em , Blogger Christian sa...

Självklart blir stridsåtgärden endast effektiv om det sker på själva arbetsplatsen. Hela den här historien visar ju att det är först då som man drar öronen åt sig och betalar. Att man håller sig med mellanhänder för att kringgå kollektivavtalen är ju ett beteende som inte ska löna sig!

 
Klockan 11:52 em , Blogger RedLib sa...

Jag har ingen insideinfo från nått håll. Men det var en varslad facklig åtgärd. Visste de inte att underleverantören var oseriös så hade de tid att kolla upp, sätta press på leverantören och att ta kontakt med facket och erbjuda samarbete.

Å vad tusan, det är inte som att restaurangen blivit nerbränd eller nått. Även om deras brott inte är värre än naivitet i kontakter med ruffel och båg leverantörer så är de inte orimligt hårt drabbade.

Gläds istället och hylla syndikalisterna. Aktionen har haft resultat. Det ger inte bara de berörda arbetarna sina pengar - det lär få fler att tänka efter lite innan de blåser knegare.

Sveriges arbetare står lite starkare idag - hurra!

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida