måndag, juli 10, 2006

Lögner från V och MP

UPPSALA I en debattartikel på QX.se den 19/6 berör Ilona Szatmario Waldau (v) och Pernilla Grahn (v) en artikel författad av Mp som publicerades i UNT den 2/6. I artikeln påstod miljöpartiet att folkpartiet röstat emot ett förslag om queer socialtjänst och säger utöver det att folkpartiet lämnat sin tradition att arbeta för HBT-personers rättigheter.

Inget kunde vara mer felaktigt. Artikeln i UNT författades utifrån en motion, framlagd av Mp, som remissbehandlades vid Äldrenämndens möte den 20 april i år. Motionen berör frågan om queervänlig socialtjänst. Äldrenämndens ansvar för socialtjänst begränsas till
myndighetsutövning i form av beslut om hemtjänst, vårdboende med mera enligt socialtjänstlagen.
Äldrekontorets biståndsenhet arbetar just nu med att gå igenom sina beslut för att se om otillbörliga skillnader finns som kan hänföras till sexuell läggning.
Det arbete som motionen efterlyser pågår således redan, vilket gör att den aktuella motionen i dagsläget inte skulle tillföra något nytt i kontorets arbete.
Folkpartiet valde därför att rösta för förvaltningens förslag till remissvar som påpekade just detta faktum.
Om äldrekontorets biståndsenhet i sin utredning i ett senare skede visar på brister i förhållandet till HBT-personer skall detta självklart åtgärdas.
Jag vill med detta klargöra en gång för alla att HBT-personers rättigheter alltid har varit och alltid kommer att vara en prioriterad fråga för folkpartiet.

Karolina Hilding (Fp)


Det känns inte bra att MP och V försöker ljuga att för att få behålla den lilla makt som dom idag har. Men det kanske börjar kännas att man inte kommer att kunna ordna en regering nästa mandatperiod. Då är det lättare att skylla på någon annan än att ta eget ansvar.

2 kommentarer:

Klockan 11:52 em , Anonymous Anonym sa...

Hallo I absolutely adore your site. You have beautiful graphics I have ever seen.
»

 
Klockan 12:19 fm , Anonymous Anonym sa...

I find some information here.

 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida